Missie &visie

Onze missie

Actys VvE ondersteunt VvE besturen door het transparant organiseren van de administratie, financiën en technisch beheer van het gemeenschappelijk eigendom. Met betrokken professionals, duidelijke communicatie, duurzame beheeroplossingen en schaalvoordelen biedt Actys VvE zorgeloos VvE beheer.

Onze visie

Verduurzaming van VvE’s is essentieel voor het beperken van de negatieve effecten op het klimaat en tevens voor het waarde behoud of zelfs waarde stijging van het vastgoed. Actys VvE streeft dan ook naar het toepassen van duurzame oplossingen die interessanter en toegankelijker worden. Dankzij technologische ontwikkelingen zullen er nieuwe digitale stem- en communicatiemogelijkheden ontstaan die verbinding creëert.